skip to main content

Raukawa ki te Tonga AHC Limited (AHC)

See the AHC website

Mihi

Tuia te rangi e tū nei, tuia te papa e takoto nei, tuia rātou kua wehea atu ki te pō-uriuri ki te pō-tangotango; he kura i tangihia, he maimai aroha ki a rātou e hoe ana i ngā tai tapu ki Hawaiki.

Tuia rātou i te pō, tuia tātou i te ao marama, tuia e te piringa, tuia e ōna uri, inā hoki nā rātou te karanga kia huia mai ki runga ki te papa e takoto ake nei. Nei rā te whai i te ia o whakaaro i tukuna atu ai i te kare o kupu, te reo pōwhiri ki a tātou, otirā koutou kua tae mai, tēnā koutou, nau mai.

Haere mai ki tā tātou hui ā tau, hei matapaki i ngā kōrero e pā ana ki tā koutou Tarahiti mō te tau kua hori, ōna piki, me ōna heke, otirā ki kōnei whakatau ai i ngā pātai me ngā whakaaro.

Nei rā te mihi ki te minenga, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa.

About the Raukawa ki te Tonga AHC Limited

Raukawa ki te Tonga AHC Limited (AHC) is a wholly-owned subsidiary and the commercial and investment arm of Raukawa ki te Tonga Trust (the Trust). Raukawa ki te Tonga Trust was established in 2010 as the Mandated Iwi Organisation under the Māori Fisheries Act 2004.

The AHC’s role is to hold, manage and grow the various settlement assets and investments of the Trust on a commercial and sustainable basis for the benefit of Raukawa ki te Tonga.

The Trust established the AHC in 2010, its establishment was a requirement under the Māori Fisheries Act 2004.

The AHC pays a dividend to the Trust annually in accordance with its Dividend Policy. The Trust uses the bulk of this pūtea for distributions.

You can view the Raukawa ki te Tonga AHC Limited Constitution here.

See the AHC website

 
 
+ Text Size -

Skip to TOP

Do NOT follow this link or you will be banned from the server!